Wermlands Juridiska

VARFÖR FÖRELÄSNING?

Stå upp för kunskapen


Juridik utgör en stor del av vår vardag. Många beslut vi fattar som har med vårt privat- och familjeliv att göra skapar ringar på vattnet, ger konsekvenser på kort och lång sikt. Våra val baseras mycket sällan på alternativens juridiska och ekonomiska konsekvenser, dem känner vi sällan till.


Juridiken ger oss ramar och riktlinjer att förhålla oss till. Men juridiken ger oss också många verktyg för att vi själva ska kunna skapa den framtid vi önskar. Kunskapen om juridikens ramar liksom dess många verktyg tillhör oss alla. Den ger oss makt att påverka våra liv och livet för dem som står oss nära.


Wermlands Juridiska brinner för den proaktiva juridiken och för att nå ut med den juridik som berör oss alla. Vi vill att så många som möjligt får upp ögonen för den situation de befinner sig i och ges möjligheten att förändra den till det bättre, om så behövs.


Som en viktig del i vår kamp för kunskap om sin egen situation erbjuder vi en mängd olika föreläsningar/utbildningar inom området ekonomisk familjerätt. Nedan föreläsningar är koncept som är framtagna och beprövade. Om ni önskar någonting annat kontaktar ni oss så att vi tillsammans kan hitta ett koncept som passar just era behov och önskemål.

För ditt företag eller arbetsplats - juridik är friskvård!

Konsten att bädda för framtida trygghet för tryggare anställda


2021 separerade 28 000 gifta par i Sverige, det vill säga 56 000 personer. Minst lika många tros ha lämnat en samborelation.


2021 avled ca 92 000 personer. De flesta lämnade make/maka/sambo och barn/barnbarn efter sig.


Livet händer, upp- och nedgångar är för oss alla oundvikliga. Dödsfall inom familjen liksom skilsmässor utgör två större typer av livskriser. Hur stora dessa
kriser blir och hur de påverkar oss beror så klart på de individuella förutsättningarna men även på krisernas juridiska konsekvenser.


Tvister i samband med bodelningar och arvskiften är vanliga och utgör en stor och många gånger långvarig stress på individen. Det är inte sällsynt att 
en sådan stress medför nedsatt arbetsförmåga och många gånger sjukskrivning som följd.


Ge er personal kunskap och möjlighet att bädda för att landa så mjukt som möjligt när livet händer. Ge era medarbetare trygghet genom kunskap.Livet händer - juridik som friskvård


Vi erbjuder er grundläggande kunskap inom den ekonomiska familjerätten genom att erbjuda utbildningar om 30 till 120 minuter. Fysiskt eller digitalt.Individuell behovsanalys


Vi ger er möjligheten att till föreläsningen erbjuda era medarbetare en individuell genomgång av deras respektive situation och eventuella behov.Individuella lösningar


Vill ni inte bara ge era anställda kunskapen utan även de avtal som krävs för att skapa trygghet? Vi har en plan!Kontakta oss för mer information.För föreningar och organisationer

Allt, det mesta eller bara en del


Kunskap om grundläggande familjerätt för att ge varje individ kunskap att forma det liv hen vill för sig själv och för sina närmaste är något som vi alla behöver.


Att, när någon nära anhörig avlider eller vid en separation, ställas inför det faktum att man har tänkt fel, inte har förstått eller aldrig ens uppfattat frågan är

någonting vi borde undvika på alla sätt och vis. Konsekvenserna kan bli mycket stora och svåra att hantera. Kostnaden är såväl ekonomisk som själslig.Anpassad nivå för er


Till föreningar och organisationer erbjuder föreläsningar inom den ekonomiska familjerätten på grundläggande såväl som mer avancerad nivå.Olika fokusområden


Vi kan välja att rikta fokus på enskilda delar, till exempel djupdyka på ämnet framtidsfullmakter eller testamente. Eller är det hur sammanboende fungerar

som är det mest intressanta för er? Vi kan låta era frågor leda oss till de områden er grupp är mest intresserad av.Men oavsett vilket koncept ni önskar ingår alltid en grundläggande genomgång av den familjerättsliga strukturen. Vår erfarenhet är allt för många vet allt för lite

om det som direkt kommer att påverka dem.


Kontakta oss för mer information!Mind the Gap

Egenmakt för alla


De beslut vi fattar, hur vi väljer att leva våra liv, påverkas till stor del av den kultur vi lever i och de normer som omedvetet påverkar oss. De normer som vi

har byggt vårt samhälle, våra familjer, vårt ekonomiska system och vår lagstiftning på missgynnar på många sätt både kvinnor och män. Ur ett ekonomiskt

och materiellt perspektiv missgynnar det främst kvinnor. Män äger mer, av allt. 


En medvetenhet om dessa normer och strukturer är, som vi ser det, en nyckelfaktor för att på riktigt kunna skapa egenmakt för alla.


Vi erbjuder utbildningar där juridik, ekonomi och jämställdhet bildar en helhet. För vi vet att det ena obönhörligen påverkar det andra. Konsten att bygga ekonomiskt och juridiskt jämställda relationer


Vad behöver vi vara medvetna om för att vi ska kunna skapa ekonomiskt och juridiskt jämställda relationer. Relationer där båda är fria att göra de val man

önskar men där den gemensamma omsorgen om varandra, nu och i framtiden, får vara vägledande.


Vi ger dig verktyg för att kunna förstå, samtala kring och förändra.Ägande – vad spelar det för roll?


Vem äger marken vi går på, skogen vi vandrar i, bolagen vi handlar av och aktierna vi investerar i?


Varför äger män fortfarande så mycket mer än kvinnor, av allt? Vad spelar det för roll och vilka konsekvenser får det?


En föreläsning om vikten av ägande och verktyg för förändring.Homeparty


Juridiska doftljus eller lagbok á la Tupperware? Nej, inte än. Men att skapa medvetenhet kring samverkan mellan juridik, ekonomi och jämställdhet

kan vara grunden för ett minst lika roligt homeparty. Vi lovar.


Samla dina vänner och bekanta och bjud hem oss för en kväll i egenmaktens och jämställdhetens tecken. Vi kan utlova många intressanta diskussioner

och ögonöppnande samtal.E-kurser


Vi har tagit fram E-kurser till dig som står i början av ett nytt kapitel i ditt liv. Alla val vi gör påverkar oss på olika sätt. Det är bra att känna till hur

våra större livsval påverkar oss juridiskt och ekonomiskt. Detta för att vi med öppna ögon tryggare kan gå/skutta/ramla in i varje nytt kapitel i våra liv.


E-kurs erbjuds för dig som har blivit förälder, för dig som har gift dig, för dig som har blivit sambo och för dig som går in i en ny relation

tillsammans med dina barn.Tveka inte att kontakta oss för att få veta mer!


 

E-kurser

Egenmakt på 30 minuter


Står du eller någon du bryr dig om inför en stor förändring i livet?


Har du blivit sambo, är på väg att gifta dig, fått ditt första barn eller påbörjat byggandet av en familj tillsammans med en ny partner och dina barn? Härligt!


Vi önskar dig allt gott på den resa du precis har börjat och har för din skull tagit fram nedanstående e-kurser. 30 minuter av det du behöver veta för att

skapa trygghet för dig själv och dem du bryr dig om. Egenmakt, javisst, men även möjligheten att skapa någonting bra och hållbart för dem vid din sida.


Tips! Våra e-kurser har blivit populära att ge bort i present.Sambotrygghet


Vad innebär det att bli sambo? Vad behöver vi känna till och tänka på? Vilka verktyg ges att forma vårt ekonomiska och juridiska liv så som vi själva önskar?Jag sa ja, nu då?


Du säger jag och hoppar rätt in i Äktenskapsbalken. En lagstiftning med historisk underton och få innovationer. Vi hjälper dig att reda ut vad du egentligen

har sagt ja till. Och vilka verktyg ni har att skapa den ekonomiska och juridiska situation ni önskar.Jämställt föräldraskap


Föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö. Jämställdheten börjar med er.


30 minuter om vad ni kan behöva diskutera och ta ställning till nu när ni har blivit föräldrar. Vi ger er verktyg för att forma den relation ni båda önskar ur

ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv med barnet bästa i fokus.Ny familj


Vad behöver vi tänka på när vi går in i nya relationer och familjekonstellationer tillsammans med våra barn? Hur fungerar vår gamla goda lagstiftning på

den nya tidens familjekonstellationer. Hans, hennes, deras och våra.


Vi ger dig 30 välinvesterade minuter för att skapa trygghet för er alla i den nya familjen. Har du frågor kring detta, tveka inte att ta kontakt med oss!